Ängel - Ordet kommer från grekiskans a'ngelos och betyder budbärare.


Änglarnas hierarki:

Det finns nio nivåer inom ängla hierakin och den startar med Serafimer. Som är de änglavarelser som är närmast Gud. Det är genom dessa änglar som våra närmsta änglar får hjälp att kunna kontakta oss människor

Första hierarkin – den högsta

Serafer

Keruber

Troner


Andra hierarkin

Herradömena

Krafter

Makter


Tredje hierarkin

Furstendömena

Ärkeänglarna

Änglarna